På dette taket bistod vi med å tette lekkasjer rundt pipe og luftehatt.